Nội thất hòa phát

NỘI THẤT HÒA PHÁT Nhà sản xuất sản phẩm Nội thất số 1 Việt Nam thuộc Tập Đoàn Hòa Phát, tập đoàn đa ngành nghề là một trong những Tập đoàn sản xuất công nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam. Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Nội thất (1995), Ống thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh (2001), Bất động sản (2001). Năm 2007, Hòa Phát tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các Công ty thành viên và Công ty liên kết. Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG.

Trang web chính thức: 
https://hoaphat.net

MySQL server error report:Array ( [0] => Array ( [message] => MySQL Query Error ) [1] => Array ( [sql] => SELECT nv.* FROM `hoaphatnet_demo`.`demo_nhanvien` as nv WHERE nv.ma_bp='0'ORDER BY nv.sap_xep, nv.ma_nv ) [2] => Array ( [error] => Unknown column 'nv.sap_xep' in 'order clause' ) [3] => Array ( [errno] => 1054 ) )