Nhận diện thương hiệu Hòa PhátSổ tay nhận diện thương hiệu Hòa Phát - Tập Đoàn Hoà Phát

Quy chuẩn Logo nhận diện Hòa Phát - Tập Đoàn Hòa Phát

Tải File : Click here

Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận