Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát ...Ngày 20/12/2012, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhận được công văn số 998/2012/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2011. Cụ thể như sau:

• Tổ chức niêm yết: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát
• Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mã chứng khoán: HPG
• Mệnh giá: 10.000 đồng
• Số lượng: 69.841.425 cổ phiếu (Sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn bốn trăm hai mươi lăm cổ phiếu)
• Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 698.414.250.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm mười bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
• Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2012
• Ngày chính thức giao dịch: 28/12/2012


HPG Nguồn : Tập đoàn Hòa Phát

Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan