HPG trả lời cổ đông về cổ phiếu quỹHòa Phát có mua cổ phiếu quỹ hay không?

Gần đây Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát nhận được nhiều đề xuất của  cổ đông về việc Tập đoàn nên cân nhắc mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu dao động về mức thấp và công ty có nguồn tiền mặt dồi dào. Tuy nhiên Ban Lãnh đạo Tập đoàn không có chủ trương mua cổ phiếu quỹ trong thời gian này do một số nguyên nhân sau:
1. Trước đây các công ty đại chúng có thể mua cổ phiếu quỹ với mục đích đầu tư, bình ổn giá và bán khi giá cổ phiếu tăng cao và Hòa Phát cũng đã từng mua cổ phiếu quỹ sau đó bán ra khi có nhu cầu.
 Tuy nhiên việc mua cổ phiếu quỹ đã có thay đổi theo quy định của nhà nước cụ thể như sau: Từ ngày 01/01/2021 Công ty đại chúng mua cổ phiếu quỹ phải giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu mua lại  theo Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, như vậy cổ phiếu quỹ đó sẽ không bán được.
2. Nếu Tập đoàn mua cổ phiếu quỹ thì sẽ có các vướng mắc sau:
a. Vốn điều lệ của Công ty mẹ (Tập đoàn) hiện tại là 44.700 tỷ đồng trong khi tổng vốn điều lệ của các công ty con cấp 1 trong Tập đoàn là 63.100 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của các công ty con đang lớn hơn vốn điều lệ Công ty mẹ. Trong trường hợp mua cổ phiếu quỹ, vốn điều lệ của Công ty mẹ sẽ giảm hơn nữa, dẫn tới mất cân đối, không tương xứng với quy mô Tập đoàn.
b. Vi phạm cam kết với các tổ chức, định chế tài chính đang cấp tín dụng cho Hòa Phát. Khi Hòa Phát vay tiền đã cam kết không giảm vốn điều lệ và sẽ thông báo với ngân hàng khi có thay đổi.

 Vì những lý do trên, Tập đoàn Hòa Phát sẽ không mua cổ phiếu quỹ ở thời điểm này. Công ty xin được trả lời các cổ đông về việc không mua cổ phiếu quỹ như trên.

Nguồn: Tập đoàn Hoà Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan