4 năm - 1 Khu liên hợp công suất 5 triệu tấn thép/năm và 11.000 CBCNVNguồn: Tập đoàn Hoà Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan