PENM khẳng định luôn ủng hộ và là đối tác lâu dài của Tập đoàn Hòa PhátLiên quan đến một số cuộc thảo luận gần đây của giới tài chính Việt Nam về sự hỗ trợ trong tương lai của PENM đối với Tập đoàn Hòa Phát, ông Lars Kjaer – Phó Giám đốc quỹ PENM Partners đề nghị Tập đoàn Hòa Phát đăng tải thông điệp chính thức của quỹ về vấn đề này trên webite Tập đoàn Hòa Phát. Thông điệp của PENM sẽ giúp giới tài chính và cổ đông đang đầu tư vào cổ phiếu HPG có cách nhìn cụ thể về mối quan hệ của PENM và Tập đoàn Hòa Phát tại thời điểm hiện tại và trong tương lai sắp tới.

Thông điệp cụ thể như sau:

“Recently, some rumours have been circulating regarding PENM’s long term support to HPG, probably triggered by the sales of some HPG shares from one of PENM’s funds.

PENM has been a partner and a happy investor in HPG since 2008 and wishes to continue to be a partner and an investor in HPG also in the future.

PENM has over the years invested into HPG through PENM II, PENM III and PENM IV funds. When PENM II approached maturity, its shares in HPG were divested. Subsequently, PENM confirmed its partnership and future investor commitment to HPG through its PENM IV investment into HPG, a commitment that we certainly desire to continue through future funds raised here in Vietnam”.

“Gần đây, đã có một số tin đồn nghi ngờ về sự hỗ trợ lâu dài của PENM đối với Tập đoàn Hòa Phát, có thể xuất phát từ việc bán bớt một phần cổ phiếu HPG của một trong các quỹ do PENM quản lý.

PENM đã là đối tác lâu năm và là nhà đầu tư rất hạnh phúc của Tập đoàn Hòa Phát từ năm 2008, và mong muốn tiếp tục là đối tác và là nhà đầu tư lâu dài của Tập đoàn Hòa Phát trong tương lai.

PENM đã có nhiều năm đầu tư vào cổ phiếu HPG thông qua các quỹ PENM II, PENM III và PENM IV. Khi PENM II đến thời hạn kết thúc quỹ, chúng tôi cũng đã bán toàn bộ cổ phiếu HPG trong danh mục đầu tư của quỹ. Ngay sau đó, PENM đã xác nhận lại quan hệ đối tác và cam kết đầu tư trong tương lai với Tập đoàn Hòa Phát thông qua việc quỹ PENM IV tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu HPG, thể hiện cam kết của chúng tôi mong muốn tiếp tục đầu tư vào Tập đoàn Hòa Phát thông qua các quỹ trong tương lai được huy động tại Việt Nam”.

Nguồn :  Cổng thông tin Tập đoàn Hòa Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan