Thông báo bổ nhiệm PGD Thép Hòa PhátCăn cứ vào Quyết định số 36/ QĐ- HP ngày 01 tháng 06 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tháp Hòa Phát, Công ty xin trân trọng thông báo tới CBCNV các Công ty thành viên và đối tác nội dung Quyết định như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Hồ Đức Thọ
 Sinh ngày: 16/11/1977
 Hộ khẩu thường trú: Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An.
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ học biến dạng và cán kim loại.
 Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tháp Hòa Phát
 Nhiệm vụ: Phụ trách về sản xuất, Công nghệ, Quản lý chất lượng, kho bãi….
 Thời gian bắt đầu đảm nhiệm: từ ngày 01/06/2013.

2. Bổ nhiệm Bà Vương Ngọc Linh
  Sinh ngày: 04/09/1977
  Hộ khẩu thường trú: Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng , Hà Nội.
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tháp Hòa Phát
 Nhiệm vụ: Phụ trách về mua sắm vật tư, nguyên liệu, tài chính, quản lý hành chính khối văn phòng Hà Nội.
 Thời gian bắt đầu đảm nhiệm: từ ngày 01/06/2013.

Trân trọng thông báo!

Công ty Cổ phần Tháp Hòa Phát

Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan