Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và 14001-2015Tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới của Na Uy DNV vừa thông báo kết quả giám sát lần thứ 2, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 của Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên.
Theo kết quả đánh giá hệ thống ISO 9001:2015, ISO14001:2015, DNV xác nhận các hành động của Công ty Ống thép Hòa Phát đã thỏa mãn yêu cầu của DNV và đáp ứng các tiêu chuẩn.

Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên phối hợp với DNV đánh giá Hệ thống ISO9001:2015 và ISO14001:2015 lần thứ 2
DNV (Det Norske Veritas) một trong các tổ chức chứng nhận hàng đầu trên thế giới thành lập tại Na Uy đã thực hiện đánh giá định kỳ các nội dung về hệ thống ISO 9001-2015 và 14001-2015 của Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đối với sản xuất ống thép hàn, ống thép mạ kẽm nhúng nóng…
Ống thép Hòa Phát Hưng Yên được công nhận vận hành đúng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường trong lĩnh vực sản xuất ống thép. Hiệu lực giấy chứng nhận từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023. DNV thực hiện giám sát định kỳ và đánh giá tái cấp sau khi giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Việc đánh giá và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn SO9001:2015, ISO14001:2015 là yêu cầu quan trọng đối với lĩnh vực ống thép. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn đầu tư, cải tiến trang thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Nguồn: tập đoàn Hoà Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan