Tổng Kết Quý I/2014 Và Áp Dụng Nhận Diện Thương HiệuQuý I/2014 Hòa Phát đạt 910 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế:

Kết thúc quý I/2014, Tập đoàn Hòa Phát đã đạt 6.576 tỷ đồng doanh thu và 910 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng 29% và 41% so với kế hoạch năm 2014.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, kết quả kinh doanh quý I/2014 khả quan như trên chủ yếu là nhờ mảng thép duy trì lợi nhuận ổn định và việc ghi nhận doanh thu bán căn hộ từ dự án Mandarin Garden.
Trong ba tháng đầu năm, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ được gần 200.000 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ và tiếp tục khẳng định vị trí thứ 2 về thị phần thép xây dựng cả nước với 17% (tăng 1.8% so với cuối năm 2013). Về sản phẩm ống thép, sản lượng bán hàng trong quý I/2014 vượt tới 30% so với cùng kỳ năm 2013.


Việc ghi nhận doanh thu bán căn hộ Mandarin Garden góp phần mang lại kết quả kinh doanh quý I khả quan

Cũng trong quý I, Điện lạnh Hòa Phát đã hoàn thành đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất tủ cấp đông nhằm đạt công suất 300.000 sản phẩm/năm từ cuối tháng 3/2014. Hiện tại, các Nhà máy của Công ty đang hoạt động hết công suất để đáp ứng cho thị trường, đặc biệt là sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, tủ cấp đông.
Năm 2014, Hòa Phát đặt mục tiêu 23.000 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông báo về việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu Tập đoàn Hòa Phát:

Để thống nhất hình ảnh thương hiệu trong toàn Tập đoàn, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu các Công ty thành viên của Tập đoàn thực hiện nghiêm túc một số quy định sau:

1. Sử dụng logo Hòa Phát trên các ấn phẩm, văn bản và tài liệu theo đúng quy cách trong bộ Nhận diện thương hiệu đã ban hành và gửi cho các Công ty.
2. Các Công ty gửi maket các ấn phẩm quảng cáo, giới thiệu về Ban Quan hệ công chúng để kiểm tra và xác nhận trước khi in, sau đó gửi 01 bộ in hoàn chỉnh để đối chiếu và lưu tại Ban Quan hệ công chúng. Với các vật phẩm nhỏ, dùng thường xuyên như card visit, phong bì, giấy tiêu đề thư… các Công ty in theo đúng quy cách, mầu sắc trong cuốn nhận diện thương hiệu và gửi 01 bản thành phẩm lần đầu để lưu và đối chiếu tại Ban Quan hệ công chúng.
3. Mọi vướng mắc trong quá trình ứng dụng bộ Nhận diện thương hiệu cần liên hệ ngay với Ban Quan hệ công chúng để giải quyết, không tự ý sửa chữa quy cách logo hoặc bất kỳ ứng dụng nhận diện thương hiệu nào.
4. Chỉ sử dụng bộ Nhận diện thương hiệu vào mục đích công việc.
5. Trưởng các Bộ phận, phòng ban của các Công ty thành viên chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Tập đoàn nếu để xảy ra sai sót trong sử dụng bộ Nhận diện thương hiệu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín thương hiệu Tập đoàn.

Công Ty CP Tập Đoàn Hòa Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan