Hòa Phát thành lập Tổng Công ty Gang thép và Tổng Công ty Ống thép-tôn mạ màuNằm trong chiến lược tái cơ cấu tổ chức hoạt động, ngày 15/12/2020, Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát và Công ty Cổ phần Ống thép và Tôn mạ màu Hòa Phát.
Trong đó, Nghị quyết số 12/NQHP-2020 về thành lập Công ty CP Gang thép Hòa Phát. Đây là pháp nhân quản lí toàn bộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh gang thép của Tập đoàn với các Công ty con gồm: Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát, Công ty CP Đầu tư khoáng sản An Thông.
Vốn điều lệ của Công ty CP Gang thép Hòa Phát là 39.000 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của Công ty là đầu tư, sản xuất kinh doanh thép xây dựng và các hoạt động phụ trợ.
Với lĩnh vực Ống thép và Tôn mạ màu, Nghị quyết số 11/NQHP-2020 nêu rõ, Công ty Cổ phần Ống thép và Tôn mạ màu Hòa Phát có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm đầu tư, sản xuất, kinh doanh ống thép, tôn mạ màu và các hoạt động phụ trợ. Các công ty con trực thuộc bao gồm Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát và Công ty TNHH Tôn Hòa Phát.

Trước đó, ngày 10/12/2020, Hòa Phát đã công bố thông tin về quyết định cơ cấu lại mô hình tổ chức với các Tổng công ty phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành việc thành lập 04 Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn bao gồm: Tổng công ty Gang Thép, Tổng công ty Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty Phát triển Bất động sản.

Nguồn: Tập đoàn Hoà Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan